به چه پایگاه هایی دسترسی وجود دارد؟
ثبت نام کرده ام، اما در هنگام ورود به سامانه پیغام "فعال نشدن حساب کاربری" را می دهد.
بر روی لینک فعالسازی کلیک می کنم، اما باز پیغام خطا می دهد و کاربری من فعال نمی شود.
بر روی لینک فعالسازی کلیک می کنم، اما اتفاقی نمی افتد
آیا امکان دانلود فوری مقالات وجود دارد؟
دانلود فوری مقالات به چه نحو است؟
برای درخواست مقاله، از چه لینکی باید استفاده نمود؟
منظور از DOI چیست؟
آیا امکان درخواست کتاب، پایان نامه، استاندارد، پروتوکل وجود دارد؟
آیا بدون خرید اعتبار می توان از موجود بودن کتاب، پایان نامه یا استاندارد اطمینان حاصل کرد؟
آیا امکان درخواست مقاله، استاندارد، پایان نامه و کتاب فارسی وجود دارد؟